Top A

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Style Box

Verschillende opvangplannen

Een opvangplan en het aantal dagen per week wordt vastgelegd bij ondertekening van de schriftelijke overeenkomst. Deze kan op aanvraag nog aangepast worden tot één maand na de geboorte van het kind.

 

 

Opvangplannen:

 

Vast systeem

U kan tijdens de openingsuren gebruik maken van de opvang op vaste dagen per week.

Indien nodig kan u gebruik maken van flexibele opvang van 06:30 tot 20:00 mits bijbetaling

 

  • Maxi Systeem

U kan van 7:00u tot 19:00u gebruik maken van de opvang op vaste dagen per week

Indien nodig kan u gebruik maken van flexibele opvang van 06:30 tot 20:00 mits bijbetaling

 

  • Onderwijssysteem

U kan tijdens de openingsuren gebruik maken van de opvang op vaste dagen per week, met uitzondering van de schoolvakanties. Dit kan gewijzigd worden per schooljaar. Dagen kunnen echter niet verminderd worden, wel vermeerderd.

             

 

  • Variabel systeem

U kan tijdens de openingsuren gebruik maken van de opvang op variabeledagen per week. U geeft aan hoeveel dagen per maand u gemiddeld opvang nodig heeft. De effectieve opvangdagen dienen de maand vooraf online doorgegeven te worden.

 

Wissels

Wissels van dagen kunnen enkel toegestaan worden in dezelfde week en dit op voorwaarde dat de bezetting het toelaat.

 

Extra dagen

Extra dagen kunnen eveneens worden aangevraagd op voorwaarde dat de bezetting het toelaat.

De Prijs van een extra dag is +1 € op de gewone dagprijs van de prijs van het gangbare jaar d.w.z. dat dit niet de noodzakelijke prijs moet zijn van uw contract.

Plaats behoud

Bij het ondertekenen van het contract wordt er een maand afgesproken wanneer u kindje gaat instappen. Deze instapdatum kan je kosteloos een maand verlaten. Vanaf dat je méér dan een maand later wil instappen, wordt er een plaats behoud aangerekend. Dit omdat we een plaats vrijhouden voor jouw kindje.

Aanpassing opvangplan

Indien u het opvangplan wil aanpassen dan kan dit mits bepaalde afspraken te handhaven.

U kan het opvangplan vermeerderen op voorwaarde dat de bezetting dit toelaat.

U kunt het opvangplan tijdelijk verminderen met de helft en dit met een minimum van 2 dagen per week.

Hierover enkele voorbeelden:

Uw kindje komt voltijds naar de opvang, u kunt verminderen tot 2,5 dagen/week.

Uw kindje komt 4 dagen naar de opvang, u kunt verminderen tot 2 dagen/week.

Uw kindje komt 3 dagen naar de opvang, u kunt verminderen tot 2 dagen/week.

In onderstaande gevallen kan u genieten van deze regeling:

  • Werkverlies/ ontslag
  • Ouderschap/zwangerschapsverlof
  • Werkverandering

Dit moet steeds gestaafd worden met de nodige documenten, en minstens 2 maand vooraf aangevraagd. Deze regeling kan ook enkel van start gaan vanaf het begin van een nieuwe maand.Heb je vragen?

Contacteer ons    


     Lierbaan 57/1

     2580 Putte

     Tel: 015/64.68.00
     info@kinderopvanginjebuurt.be 

     Ondernemingsnummer: 759.909.579