Dagelijks doen onze kind begeleiders activiteiten met onze kinderen. Dit zowel met baby’s als met peuters. Als organisatie bieden we een leidraad aan door maandthema’s te voorzien. Bij de activiteiten zorgen we ervoor dat alle dimensies van ons Memo-Q systeem aan bod komen. Deze zijn namelijk welbevinden, betrokkenheid, omgeving, educatieve ondersteuning en gezinnen en diversiteit.

Begeleide activiteiten zijn activiteiten die georganiseerd worden door de begeleiding om de kinderen iets bij te brengen en om hen een fijne tijd te bezorgen. Vaak wordt er bij activiteiten gedacht aan knutselactiviteiten, maar dit is zeker niet waar. Begeleide activiteiten zijn ook ontwikkelingsgerichte spelletjes, bewegingsspelletjes, muziek maken, poppenkast,……

 

Bij het organiseren van begeleide activiteiten is het de bedoeling om zoveel mogelijk te werken op de 5 ontwikkelingsgebieden:

 • De fysieke en motorische ontwikkeling
 • De Cognitieve ontwikkeling
 • De spraak- en taalontwikkeling
 • De psychosociale ontwikkeling
 • De morele ontwikkeling

 

Onze maandthema’s zijn:

 • Januari: Winter
 • Februari Gevoelens
 • Maart Voertuigen
 • April Lente
 • Mei Wat lust ik allemaal?
 • Juni Muziek
 • Juli Zomer
 • Augustus Mijn lichaam
 • September Beroepen
 • Oktober Herfst
 • November Ons huis
 • December Feest in december

 

Onze activiteiten worden zo opgedeeld dat ze steeds tegemoet komen aan:

 • actief stimulerende begeleiding
 • het stimuleren va exploratie
 • aandacht voor het kind-perspectief
 • hoe bevorderen we relaties tussen de kinderen

Heb je vragen?

Contacteer ons