Top A

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Style Box

G.D.P.R WETGEVING

Privacyverklaring

Bij het opmaken van een schriftelijke overeenkomst heeft Kinderopvang in je buurt verschillende persoonlijke gegevens nodig van de ouders en het kind. Wij handelen volgens de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG). Al onze medewerkers zijn gehouden aan de geheimhoudingsplicht tijdens en na hun dienstverband.

Doel van de verwerking van de persoonsgegevens

De persoonsgegevens van kinderen en de gezinnen worden gebruikt voor:

De ouderbijdrage vast te kunnen stellen

De klantenadministratie

De facturatie via een boekhoudprogramma

De naleving van de vergunningsvoorwaarden voor kinderopvang

De ontwikkeling van een beleid

De naleving van de subsidievoorwaarden

De kinderopvangtoeslag

Rechtsgrond

We verwerken jouw persoonsgegevens in het kader van artikel 24 van het decreet van 20 april 2012 houdende de organisatie van kinderopvang van baby’s en peuters. Hierin staat welke gegevens we nodig hebben.

We verwerken je persoonsgegevens in het kader van artikel 52 van het decreet tot regeling van de toelagen van het kader van het gezinsbeleid. Hierin staat welke gegevens we nodig hebben.

Recht van het gezin

Je kan de gegevens van jou of je kind op elk moment inkijken, laten verwijderen of de verwerking ervan laten te beperken. Je kan een kopie van je persoonsgegevens vragen. Als je verandert van opvang kan je vragen om jou gegevens door te geven aan een nieuwe opvang.

Algemeen beeldmateriaal (foto’s – filmpjes), ed…..

In de opvang worden foto’s en filmpjes van groepsactiviteiten gemaakt, al dan niet met ouders, die gebruikt worden om een leermethode uit te werken over het gedrag van de kinderen, leuke momenten vastleggen of om door te sturen naar de ouders. Indien je hier niet in toestemt gelieve dit dat duidelijk te communiceren naar ons. Bij de start van de opvang wordt er een toestemmingsformulier ondertekend waarop je duidelijk kan vermelden of dit mag met beeldmateriaal van je kind of niet.

Bewaarperiode

Je gegevens worden vernietigd wanneer ze niet meer noodzakelijk zijn voor de naleving van de toepasselijke regelgeving. Wij houden alle gegevens bij voor een periode van tien jaar, indien u wenst dat wij deze informatie sneller verwijderen dient u ons een mail te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. De periode van tien jaar is opgesteld in het kader van fiscale redenen.

Je gegevens worden vernietigd wanneer ze niet meer noodzakelijk zijn voor de naleving van de toepasselijke regelgeving. Wij houden alle gegevens bij voor een periode van tien jaar, indien u wenst dat wij deze informatie sneller verwijderen dient u ons een mail te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. . De periode van tien jaar is opgesteld in het kader van fiscale redenen.

Overmaken aan derden en vertrouwelijkheid

We verbinden er ons toe om de veiligheid en het vertrouwelijke karakter van de persoonsgegevens te waarborgen. Deze verwerking gebeurt conform de Europese privacywetgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 25 mei 2018. Dit geldt zowel voor de verwerking door onze opvang als door onze mogelijke onderaannemers bijvoorbeeld een IT-bedrijf, D-Care, boekhoudprogramma, … die de persoonsgegevens verwerken.

Heb je vragen?

Contacteer ons    


     Lierbaan 57/1

     2580 Putte

     Tel: 015/64.68.00
     info@kinderopvanginjebuurt.be 

     Ondernemingsnummer: 759.909.579